Openbaar onderwijs betekent dat wij kinderen opnemen van elke denkbare richting of geloofsovertuiging. Wij gaan ervan uit dat kinderen moeten opgroeien in een tolerante maatschappij en zullen ouders en kinderen dan ook vanuit deze gedachte benaderen. Wij willen kinderen begeleiden tijdens het proces dat noodzakelijk is om in de samenleving een plek te vinden die bij hen past.

                                                                         

Schoolgids:

Schoolgids Archipelschool het Talent

Meer over Het Talent

 

 

 

Wij zijn partner in Opleidingsschool Zuidwest; een partnerschap tussen pabo-HZ, mbo-Scalda en het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Samen leiden we toekomstig onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren!

 https://www.opleidingsschoolzuidwest.nl/