Openbaar onderwijs betekent dat wij kinderen opnemen van elke denkbare richting of geloofsovertuiging. Wij gaan ervan uit dat kinderen moeten opgroeien in een tolerante maatschappij en zullen ouders en kinderen dan ook vanuit deze gedachte benaderen. Wij willen kinderen begeleiden tijdens het proces dat noodzakelijk is om in de samenleving een plek te vinden die bij hen past.

                                                                         

Schoolgids:

Schoolgids 2019-2020 Archipelschool het Talent

Meer over Het Talent