Activiteitencommissie (= ouderraad)

De activiteitencommissie (AC) helpt vooral met het organiseren van allerlei activiteiten, die niet strikt met het lesgeven te maken hebben. Ze houdt zich hoofdzakelijk bezig met de meer informele kant van het schoolgebeuren: mee organiseren van festiviteiten, verrichten van “hand- en spandiensten” ten behoeve van de onderwijsgevenden, mee organiseren van werkavonden etc.

Met name de AC spant zich in om – naast hun vaste leden – ook andere ouders bij de school te betrekken. Een goed voorbeeld is de hulp bij festiviteiten. Via intekenlijsten kunnen ook andere ouders zich beschikbaar stellen om te helpen in de school. De activiteitencommissie heeft een (huishoudelijk) reglement. Een vertegenwoordiging van het team is bij de AC-vergaderingen aanwezig.