1 Created with Sketch.

Historie

Het Talent is in 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de Archipelscholen Uilenburch en Dolfijnenburch.