1 Created with Sketch.

Jeelo

In het schooljaar 2016-2017 zijn we in de hele school gestart met de invoering van Jeelo.

Wat is Jeelo?

Met Jeelo werken we door de hele school op een thematische manier en in heel brede zin aan de verkenning van de wereld. Belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat kinderen worden geprikkeld, uitgedaagd om onderzoekend en ondernemend te leren. We stimuleren kinderen om hun talenten  te ontdekken en te ontwikkelen.

Met Jeelo werken we niet langer vakken gesplitst voor bijvoorbeeld aardrijkskunde, natuur enz. Met Jeelo werken we nadrukkelijk aan 21e-eeuwse vaardigheden, betrekken we de buitenwereld  (de omgeving) actief bij de school en maken we gebruik van een elektronische leeromgeving.  Het is zeker interessant om de website van Jeelo te bezoeken voor meer informatie: www.jeelo.nl

Dit schooljaar werken we met 4 grote Jeelo-projecten van 6 weken. Vaak houden we dan  een gezamenlijke opening en afsluiting, bijvoorbeeld in de vorm van een tentoonstelling of opvoering. Jaarlijkse terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld de Kinderkunstweek (april) proberen we in te passen en te koppelen aan Jeelo-projecten, zodat er een samenhangend geheel ontstaat.