Het belang van betrokkenheid van ouders

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het Talent, dat ze het ook als hún school ervaren. Er zijn op school 2 officiële organen waarin de betrokkenheid van ouders is geregeld (medezeggenschapsraad en activiteitencommissie). Daarnaast zijn ook veel ouders actief bij allerlei activiteiten. Soms gebeurt dat in werkgroepen. Als voorbeelden noemen we de werkgroepen hoofdluisbestrijding, avondvierdaagse en bibliotheek.