Overblijf en opvang

De school werkt met een continurooster. Dat betekent, dat alle kinderen op school blijven om te eten en na de lunchpauze het middagprogramma oppakken. Het eten gebeurt bij de eigen leerkracht in de groep. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.
Kinderen nemen zelf eten (graag ook fruit, geen snoep) en drinken (geen priklimonade, wel zuiveldrank of vruchtensap) mee. Er is gelegenheid om gebruik te maken van koelkasten. We proberen elk jaar mee te doen met het Europees Fruitproject. Hiermee krijgen de kinderen drie keer per week gratis fruit. We promoten hiermee ook gezond eetgedrag.

Opvang na schooltijd en in de vakanties

Zie voor de Peutergroep en de BSO (buitenschoolse opvang) deze brieven van Kinderopvang Walcheren:

Peutergroep het Talent

BSO het Talent