Overblijf en opvang

De school werkt met een continurooster. Dat betekent, dat alle kinderen op school blijven om te eten en na de lunchpauze het middagprogramma oppakken.

Het eten gebeurt bij de eigen leerkracht in de groep.

Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.

Kinderen nemen zelf eten (graag ook fruit, geen snoep) en drinken  (geen priklimonade, wel zuiveldrank of vruchtensap) mee. Er is gelegenheid om gebruik te maken van koelkasten. We proberen elk jaar mee te doen met het Europees Fruitproject. Hiermee krijgen de kinderen drie keer per week gratis fruit.  We promoten hiermee ook gezond eetgedrag.

Opvang na schooltijd en in de vakanties

In het gebouw van het Talent is de buitenschoolse opvang (BSO) Pardoes te vinden. De BSO is voor kinderen vanaf 4 jaar totdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Enthousiaste pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in het groter worden in kindvriendelijk ingerichte ruimtes. Alle locaties van KinderOpvang Walcheren voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en worden regelmatig geïnspecteerd door de GGD.

Openingstijden

De BSO is na schooltijd open tot 18.00 uur. Op sommige KOW-locaties is verlengde opvang mogelijk tot 19.30 uur. Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur totdat de school begint. Tijdens vakanties is de BSO geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur. Tijdens studiedagen van de school of wanneer er om andere redenen geen les is, kan de BSO open gaan. Voor ouders met een contract van 52 weken zijn de studiedagen inbegrepen. Alle andere momenten dat de BSO kinderen opvangt, zal er voor deze opvang extra betaald moeten worden.

Contractvormen

Kinderopvang Walcheren biedt verschillende contracten aan:

  • opvang op vaste dagen voor een gemiddeld aantal uren per maand.
  • een 0-uren contract voor vakanties en studiedagen.
  • een combinatie van contracten is ook mogelijk.

Geen tijd om te vervelen

De jongste kinderen worden na schooltijd door de medewerkers opgehaald. Oudere kinderen gaan zelfstandig naar de BSO. Als alle kinderen gearriveerd zijn, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. De middag is vaak te kort, zo veel is er te doen. Samen buiten spelen, knutselen, hutten bouwen, sporten en nog veel meer.

BSO is leuk voor elke leeftijd

De medewerkers kijken bij het aanbieden van activiteiten naar de leeftijden, interesses en behoeften van de kinderen. Er worden verschillende thema`s gehanteerd: sport & spel, kunst & cultuur, techniek & natuur.

Avonturen in de schoolvakanties

In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Dan gaan we naar het strand, doen workshops, dansen, maken muziek, sporten, maken lekkere hapjes, gaan naar voorstellingen en nog veel meer. Het is tenslotte vakantie!

Wat moet ik betalen?

De prijzen kunt u vinden op onze website www.kinderopvangwalcheren.nl Werkende en studerende ouders ontvangen voor buitenschoolse opvang een tegemoetkoming van de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie.

Prijsvoorbeeld: BSO, i dagdeel per week van 15.00 uur tot 18.00 uur en in vakanties 1 dag van 8.00 uur tot 18.00 uur voor 1 kind kost ouders met een gezamenlijk inkomen van €60.000,- na verrekening van kinderopvangtoeslag €41,60 per maand. Vanaf 2017 ontvangt u meer kinderopvangtoeslag en is het maandbedrag lager. Het maandbedrag is inclusief activiteiten, drinken, fruit / koekje en lunch in vakantieweken.

Voor de actuele locaties en prijzen kunt u kijken op de website. Ook een berekening maken en/ of inschrijven kan via deze website. Het is tevens mogelijk om te bellen, de medewerkers van de afdeling Advies & Planning  helpen u graag.

Het telefoonnummer is: 0118 – 627716

Meer weten?

Wil u meer weten over de BSO dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantadvies (0118 626350). U en uw kinderen zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding op de BSO Pardoes . Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 06 484 56 942