Schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden:

We werken met een continurooster.
Maandag, dinsdag donderdag vrijdag: 8.30 tot 14.30 uur.
Er is een lunch- speelpauze van 45 minuten.
Woensdagmiddag is vrij. De eindtijd is 12.15 uur.

Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op het schoolplein. Dit gebeurt ook in de pauze van de kinderen. Als de bel gaat, gaan de kinderen de school in. De bel gaat `s morgens om 8.25 uur. Om 8.30 uur begint de les. In de groepen 1 en 2 mogen de ouders nog even blijven tot het beginsignaal van de juf. Dit is wel lestijd! We verwachten dan ook, dat de kinderen van groep 1 en 2 om 8.30 uur in de klas zijn en dat aanwezige ouders een korte gerichte activiteit met hun kind doen, die voorbereid (klaargelegd) is door de leerkracht.

Soms kunnen begin- en eindtijden voor bepaalde groepen afwijken als gevolg van afwijkende begintijden van gymles. Ouders worden aan het begin van het jaar via de nieuwsbrief hiervan op de hoogte gesteld.

Ouders die iets met de leerkracht willen bespreken kunnen dit het best na schooltijd doen. Een afspraak maken kan ook.