1 Created with Sketch.

Zorg

Wanneer een leerkracht zich tussentijds zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling maakt hij/ zij een afspraak met de interne begeleider voor een individuele zorgbespreking. Dit wordt altijd in overleg gedaan met ouders. Afhankelijk van de problematiek kunnen hier ook andere teamleden of  externe deskundigen bij aanwezig zijn.

Op school zijn protocollen aanwezig op het gebied van overgang, doublure en versnellen.

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften.

Zorgarrangement.

Het beleid van onze school is gericht op onderwijs aan kinderen met verschillende onderwijsbehoeftes. We willen zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen kinderen. Elk kind is uniek en heeft dus ook unieke onderwijsvragen, waar we rekening mee houden. Dat houdt in dat we ons onderwijs ook willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van een kind met een beperking, of  – zoals we liever zeggen: “kinderen met  extra onderwijsbehoeften”.